Polityka prywatności

Podawane przez Klientów serwisu dane osobowe przetwarzane są  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku do Regulaminu. Każde powstałe konto klienta w sklepie może zostać usunięte na życzenie klienta, jednak wola klienta w tym zakresie winna być zgłoszona  drogą mailową na adres wskazany do kontaktu.