Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z prawem Kupujący ma prawo dostąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu. Nie ma przy tym obowiązku podawania przyczyny rezygnacji z zamówienia. Przy rezygnacji z zamówienia kupujący ma obowiązek odesłać zakupiony towar na własny koszt w terminie do 14 dni od dnia złożenia pisemnej rezygnacji dołączając dowód zakupu towaru. Xfem.pl ma obowiązek niezwłocznie i  nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania towaru z dowodem zakupu, dokonać zwrotu na rzecz Klienta wszystkich dokonanych przez niego płatności w tym kosztów dostarczenia towaru do Klienta.  
Zwrotowi i wymianie nie podlegają produkty sprowadzane bezpośrednio pod zamówienie klienta.