Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z prawem Kupujący ma prawo dostąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu. Nie ma przy tym obowiązku podawania przyczyny rezygnacji z zamówienia. Przy rezygnacji z zamówienia kupujący ma obowiązek odesłać zakupiony towar na własny koszt w terminie do 14 dni od dnia złożenia pisemnej rezygnacji dołączając dowód zakupu towaru. Xfem.pl ma obowiązek niezwłocznie i  nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania towaru z dowodem zakupu, dokonać zwrotu na rzecz Klienta wszystkich dokonanych przez niego płatności w tym kosztów dostarczenia towaru do Klienta.  
Zwrotowi i wymianie nie podlegają produkty sprowadzane bezpośrednio pod zamówienie klienta.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU TOWARU

(prosimy o wydrukowanie i wypełnienie formularza w miejscach wykropkowanych)

 

Imię i nazwisko osoby dokonującej zwrotu:

................................................................................................................................................................................

Adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu):

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Dane kontaktowe (adres e-mail, telefon):

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Niniejszym oświadczam, iż:

 

  1. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży zawartej z firmą:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

i zwracam wymienione poniżej towary.

 

Data otrzymania towaru:

.........................................................................................................................................

Numer dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT):

....................................................................................

Zwracane towary:

 

Nazwa, Ilość, Cena brutto.

 

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

 

Numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona należność za towar:

_ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _

 

Właściciel rachunku: ..............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

 …………….......................................…………………......................................

miejscowość i data podpis klientaAdres do zwrotów:

Chrome Barbara Janaszewska

ul. Nowy Świat 58a;

92-315 Łódź